Jak zhubnout pouze díky správnému jídelníčku/How to lose weight only through proper diet


Díky mým zkušenostem, které jsem získala posledních půl roku vím, že se dá jednoduše shodit jen díky správnému jídlu! Ptáte se jak? Tak čtěte dál :-).


Můj příběh:

„Dlouho mě trápila nabraná kila, pracovala jsem v kanceláři, celý den jsem seděla u počítače a často jsem byla pod velkým stresem, práce mě nebavila, frustrovala mě, každý den jsem se do práce netěšila. Chtěla jsem moc zhubnout, ale nešlo to. Když jsem dala výpověď, začala jsem se dávat dohromady, jediné na co jsem myslela, bylo to, že budu sportovat každý den. Skutečnost však byla jiná. Se sportem jsem sice začala, ale rozhodně to nebylo každý den. Skončila jsem v práci a hned potom jsem jela na dovolenou. V létě bylo strašné vedro, a tak sportovat pořádně ani nešlo. Navíc jsme si na dovolené občas opekli buřta nebo ugrilovali jiné maso. Bílého pečiva jsme měli také dost. No a nějaký ten alkohol u večerního táboráku se také našel. Zkrátka moje plány se až tak nedařili. Po dovolené jsem běhání moc nedávala, venku v takových vedrech to zkrátka nešlo. Rozhodla jsem se cvičit Pilates. Cvičila jsem 2x týdně asi měsíc- až dva. Ale i to mi nevydrželo.“


Přesto jsem začala hubnout. Jakto?

Pouze dodržováním zdravé stravy!

Klíč ke správnému jídelníčku je jednoduchý: jezte spíše menší porce, pravidelně a hlavně pouze zdravé potraviny!

Tady jsou moje poznatky a moje doporučení:

ü  Omezte pečivo na minimum, avšak přílohy nevynechávejte.
ü  Nejezte moc cukrů – sacharidů, jako svačina může postačit zeleninová polévka.
ü   Zařaďte do jídelníčku avokádo a oříšky.
ü  Nebuďte líní a dělejte si domácí zdravé pomazánky či saláty.
ü  Jezte jablka a každý den jiné ovoce.
ü  Jezte hodně zeleniny, ale střídejte varianty – čerstvé či dušené, může být občas i grilovaná.
ü  Jezte více ryby. Z masa si pak dopřávejte kuřecí, krůtí či libové vepřové.


ü  Vynechte kupované Musli či těžké snídaňové kaše. Raději si dejte banán s mandlovým mlékem, chia semínka a med. Kdo má raději slané snídání, doporučuji vajíčka! Opět, ale omezte pečivo, doporučuji jen to celozrnné, avšak v malém množství.

ü  Máte rádi pálivé? V malé míře, proč ne! Pálivé urychluje spalování a podporuje hubnutí.
ü  Jídlo do práce si vařte doma. Tip na rychlý oběd? Šmakoun se zeleninou, jáhly anebo kuřecí steak s jogurtovým dipem, zeleninou a brambory.
ü  Rozvrhněte si svůj jídelní plán dopředu, jezte po 3-4 hodinách a nedodržujte pravidlo – jíst do 5 hodin odpoledne! Poslední jídlo si dávejte 2 hodiny před usnutím.
ü  Přemýšlejte o tom, co jíte. Obměňujte jídla, nejezte 3 dny to samé.
ü  Přijímejte dostatečné množství tekutin! Vody zejména, pít také můžete bylinné čaje anebo si vodu ochucovat např. citronem.

ü  Pokud moje rady dodržíte, zcela jistě začnete hubnout. :-)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thanks to my experience I gained last half year I know that it is easy to just throw with the right food! You ask how? So read on :-).

My story:

"The long troubled me pick up of kilos, I worked in an office all day, I sat at the computer and I have often been under a lot of stress, work frustrated me, every day I am not looking forward to work. I wanted very much to lose weight, but could not. When I quit, I started putting together, the only thing I thought was that I would go to the gym every day. However, the reality was different. Sport I had started, but it's certainly not every day. I finished the job and immediately afterwards I went on vacation. In summer, the heat was terrible, and I can´t do any sport. Moreover, we had sometimes roasted sausage or other grilled meat. White bread, we also had enough. Well, some alcohol in the evening campfire was also found. In short, my plans weren´t so successful. After the holiday, I did not give much jogging outdoors in such heat, it simply did not work. I decided to practice Pilates. I practiced 2 times a week for about month- or two. But even that was my last. "

Still, I began to lose weight. How is it possible?

Only adherence to a healthy diet!

Key to proper diet is simple: eat smaller portions more regularly and mainly only healthy food!

Here are my findings and my recommendations:

ü  Limit your white bread to a minimum, but do not skip the side dish.
ü  Do not eat too much sugar - carbohydrates as a snack may suffice vegetable soup.
ü  Include in your diet avocados and nuts.
ü  Do not be lazy and make some homemade healthy spreads or salads.
ü  Eat apples and other fruits every day.
ü  Eat a lot of vegetables, but alternating variants - fresh or stewed, it can be sometimes also grilled.
ü  Eat more fish. From the meat can then indulge chicken, turkey or lean pork.
ü  Skip the store-bought Musli or heavy breakfast porridge. Prefer to give a banana with almond milk, chia seeds and honey. Those who prefer salty breakfast, I recommend the eggs! Again, but limit pastry, wholemeal recommend only, but in small quantities.
ü  Do you like spicy? On a small scale, why not! Hot accelerates the burning and promotes weight loss.
ü  Food for work can cook at home. Tip for a quick lunch? „Šmakoun“(the egg white), vegetables, millet or chicken breast with yoghurt dip, vegetables and potatoes.
ü  Lay your eating plan ahead, eat after 3-4 hours and fails to follow the rule - to eat at 5 pm! Last meal eat two hours before bedtime.
ü  Think about what you eat. Vary the food, do not eat the same thing three days.
ü  Receive enough fluids! Particularly water, can also drink herbal tea or a flavored water, for example with lemon.


ü  If you follow my advice, surely you begin to lose weight. :-)


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Cizrnová polévka

Nové vzezření?

Jsem to já a nikdo jiný