Moje oblíbené jídlo! / My favorite food!

Ahoj všem, máme polovinu ledna 2017 za sebou a v dnešním příspěvku bych se s Vámi chtěla podělit o to, jak se nyní stravuji. Mám docela přísný režim, a to proto, že nechci přibrat. Mám novou práci, kde jen sedím, takže je nezbytné abych měla jídlo, tak jak má být. Opravdu nechci přibrat! Vážím od 53-53,5 kg stále a chci si to udržet, ještě lépe něco shodit :-).


Můj režim v roce 2017:

6:45 budíček

7:30 Snídaně nejčastěji kaše – pohankovo-rýžová, bez mléka, s mletým kokosem nebo s mákem, "Superfoods"- jako třeba Goji nebo "Acai berry", med a kousek čerstvého ovoce – kiwi, kaki apod. 


10:30 Svačina – tu už si dávám v práci a záleží, v kolik hodin jdu poté na oběd- nejčastěji jsem svačila, a to jablko a pár oříšků (3 kusy).

12:30 oběd zdravý, lehký, který mě na dlouho zasytí. Pohanka s tofu a spousta zeleniny. Kuřecí plátek s pohankou a opět zelenina anebo bulgur s vepřovým masem a zeleninovou omáčkou.
2. svačina- 16:00 jogurtový nápoj nebo ovoce nebo zeleninový salát.

18:00 – 19:00 Večeře- kuřecí maso, zeleninový salát, jáhly

Před večeří stíhám ještě doma uklidit, takže trochu toho pohybu je. Do práce jezdím MHD, ale nejedu přímo k blízkosti práce, vystupuji o pár zastávek dříve a jdu procházkou pěšky do práce – cca 10 minut svižnou chůzí. Zatím se cítím fajn, ale je jasné, že v budoucnu budu muset přidat aktivní sport, alespoň 3x týdně!

O víkendu mám velký uklízecí den – a to většinou v sobotu (dneska) a v neděli se snažím relaxovat. Sportovat bych chtěla v pracovním týdnu, protože o víkendu potřebuji uklízet a dohánět všechno, co v týdnu nestihnu, jako je třeba bloggování, čtení knížek, věnování se podnikání a tak. :-)

Potraviny, které si chystám koupit:

Ještě se chci zmínit o pár „superfoods“ i normálních, které mám v plánu si pořídit:

1.      Matcha čaj – tzv. "superfood" – jedná se o opravdu kvalitní čaj. Rozemletý na jemňounký prach. Z matcha čaje se dají vyrobit i super zdravé dezerty. Jeho kvalitě však odpovídá i jeho cena, takže si ho dopřeju asi jako vlastní dáreček k narozeninám ( ty se už blíží :-))

2.      Snídaňová kaše – špaldová mouka. Jelikož se vracím ke sladkým snídaním, tak musím uznat, že mi špaldová kaše chutnala vždy nejvíc.

3.      Mandlové mléko – kravské jsem úplně vypustila, stejně tak téměř i jogurty. A důvod byl prostý... nemám na ně vůbec chuť.4.      Cizrna – pro výrobu vlastní pomazánky –tzv. hummusu. Anebo do práce super rychlého salátu s cirznou a zeleninou.

5.      Sojanéza – pro rychlo- zdravé obědy, lze sojanézu nahradit za klasickou majonézu. Chuť je super a jídlu dodá šmrnc.


No, a jelikož jsem slibovala, že blog hodím i do angličtiny, můj čas nadešel. Angličtinu jsem si pěkně potrénovala uplynulé dva týdny v práci, kde ji používám deno denně, jelikož máme šéfa z Dánska a on česky neumí.

Rok 2017 začal a já doufám, že bude super super úspěšný!!!My favorite food for now!


Hello to everyone! We´ve got a half a January 2017 and I would like to share my personal food diary with you in today´s post! I need to admit that I have really strict regime, reason is simple, I really do not want to put on weight! I have a new job, where I sit every day, so it is necesary to have right food in a day! I really do not put on weight! I am now 53 -53,5 kg and this I want to keep like this or maybe better I wish to grow thin a little bit. :-)


My personal style in a year 2017:

6:45 wake up

7:30 Breakfast mostly porridge - buckwheat-rice, no caw milk, minced coconut or Makem, superfoods- like Goji or Acai berry, then I add honey, a piece of fruit - kiwi, persimmon...10:30 snack- already I give snack in work with depends on how many hours I go then for lunch- most offen for snack are apples with nuts (3 pieces).

12:30 Lunch- healthy, light, which satiates me for a long time. Buckwheat with tofu and lots of vegetables. Slice chicken with buckwheat or bulgur again vegetables. Pork with vegetable sauce and buckwheat.

16:00- 2.snack- yoghurt drink or a fruit or a vegetable salad.

6:00 p.m. to 7:00 p.m. dinner chicken, vegetable salad, millet.

Before dinner I can do some home clean, so some of movement is it. I am useing public transportation, that means that I do not go directly to the front of the work. Everyday or almost everyday I am walking on foot at the work - about a 10 minute brisk walk. So far I feel fine, but it is clear that in the future I will have to add an active sport, at least 3 times a week!

The weekend got big cleaning day - mostly through Saturday (today). Sunday is about myself and I try to relax. I would like to exercise in the working week, because I need the weekend to catch up in clean, then everything cooperation what I do not manage in a work week, such as blogging, reading books, dedicated to do entrepreneurship and so on. :-)


Foods that I going to buy:

Yet I want to mention a couple of "superfoods" or normal one, which I plan to buy:

1. Matcha tea - called. Superfood - This is a really good quality tea. Milled into a fine dust. Of Matcha tea can be manufactured extremely healthy desserts. But its quality matches its price, making it about as indulge Own Birthday Gift (they are already approaching :-))2. The breakfast porridge - spelled flour. Since returning to the sweet breakfasts, I must admit that I spelled porridge tasted always the most.

3. Almond milk – a cow milk I elimated, also yogurts. The reason was simple ... I do not like them at all.

4. Chickpeas - for the production of custom spreads - hummus. Or into work is fast chickpeas salad with vegetables.


5. Soyannaise - for fast- healthy lunches can this food substitute for traditional mayonnaise. The taste is super and it gives cool taste to food.

Well, as I promised I´ll switch blog into English, my time has come. I'm pretty improved my English the past two weeks work, where I use it every day, because we have the boss from Denmark and he can not speak Czech.


YEAR 2017 began and I hope it will be super super successful !!!


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Cizrnová polévka

Nové vzezření?

Jsem to já a nikdo jiný